2012 - GamaLift
ContactĐể lại ý kiến của bạn


2012

Mở rộng thị trường xuống khu vực phía Nam. Thành lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu thang máy gia đình Gama có mặt ở cả 3 miền.