ContactĐể lại ý kiến của bạn


  Điều khoản và chính sách sử dụng

  Điều khoản sử dụng

  CAM KẾT GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY GAMA – GAMALIFT

  Website gamalift.com do Công ty Cổ phần thang máy Gama – GamaLift cung cấp với điều kiện bạn chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện và chính sách truy cập dưới đây. Khi truy cập và/hoặc sử dụng trang web này khách truy cập sẽ được xem như đã chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, dù khách truy cập có đăng ký là người sử dụng hay không. Nếu khách truy cập không chấp nhận hay đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin ngừng truy cập và/hoặc sử dụng trang web này. Chúng tôi có quyền từ chối truy cập vào trang web này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

  VỀ VIỆC SỬA ĐỔI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT NÀY

  GamaLift bảo lưu quyền thay đổi ngay lập tức những điều khoản và điều kiện của việc truy cập và sử dụng website bằng việc đưa lên đây các điều khoản và điều kiện được thay đổi. Việc khách truy cập tiếp tục sử dụng trang web này tạo thành sự chấp nhận, và đồng ý của khách truy cập đối với toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo đó, và bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện mà GamaLift thực hiện.

  TRÁCH NHIỆM VỀ NỘI DUNG CỦA TRANG WEBSITE

  Nội dung được cung cấp trong trang website này được tạo ra với mức độ cẩn trọng cao nhất. GamaLift đảm bảo tính hoàn thiện và khách truy cập sẽ có trách nhiệm kiểm tra sự phù hợp của các thông tin mà mình định sử dụng.

  GamaLift chịu trách nhiệm đối với nội dung trong website này theo luật pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, GamaLift không chịu trách nhiệm đối với việc gửi hoặc lưu trữ các thông tin này bởi các bên thứ ba.

  Chính sách quyền riêng tư

  KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÁP LUẬT HOẶC BỊ CẤM

  Như là một điều kiện của việc sử dụng trang web gamalift.com, bạn bảo đảm với GamaLift rằng bạn sẽ không sử dụng trang web của GamaLift cho bất cứ mục đích trái pháp luật. Trong quá trình sử dụng trang web của GamaLift bạn không thể bằng bất cứ cách nào có thể gây tổn hại, gây quá tải hay gây ảnh hưởng tới sự vận hành của trang web của GamaLift hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng của những người khác đối với trang web của GamaLift.

  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ THÔNG TIN

  Website này do GamaLift cung cấp chỉ với mục đích cung cấp thông tin về các nội dung liên quan doanh nghiệp của chúng tôi. Khách truy cập chỉ sử dụng, tải về và lưu trữ các thông tin này khi chấp thuận các chính sách bảo mật chúng tôi đã công bố. Khách truy cập cần cam kết không thực hiện hay cố gắng làm gián đoạn hay ngừng hoạt động website của chúng tôi hoặc các hành động làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cũng như thay đổi nội dung website này. Trang thông tin, nội dung và tài liệu đính kèm theo này thuộc bản quyền của GamaLift. Khách truy cập cần tuân thủ các quy định về bản quyền cũng như có trách nhiệm ngăn chặn việc vi phạm bản quyền.

  NHỮNG CHÚ Ý VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

  Tất cả nội dung của website gamalift.com là bản quyền của GamaLift hoặc các nhà cung cấp của GamaLift.

  Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm thanh, mã nguồn và phần mềm cơ bản trong website này đều thuộc quyền sở hữu của GamaLift. Toàn bộ nội dung của trang web đều được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế.

  THÔNG TIN MÀ CHÚNG TÔI THU THẬP

  Website của chúng tôi thu thập các thông tin trong quá trình quý khách truy cập như: thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của khách truy cập, thông tin các trang web đã đưa bạn đến với website chúng tôi, các trang mà bạn quan tâm trong website của chúng tôi, từ khóa trên các search engine mà bạn tìm đến chúng tôi. Mục đích của việc thu thập thông tin nhằm tăng cường chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Các thông tin chúng tôi thu thập có thể được cung cấp cho bên thứ 3 để lưu trữ, phân tích, tổng hợp.

  THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Trong một số trường hợp, website yêu cầu khách truy cập cung cấp thông tin cá nhân như danh tính, địa chỉ email, thông tin liên lạc chỉ nhằm phục vụ cho: việc nhân viên Công ty chúng tôi liên lạc lại với khách truy cập trong trường hợp khách cần liên hệ với chúng tôi thông qua website, để cung cấp thông tin cho khách truy cập trong trường hợp được yêu cầu hoặc để ghi nhận lại nhằm mục đích tăng cường chất lượng dịch vụ. Hoặc có sự cho phép sử dụng hình ảnh, địa chỉ của quý khách phục vụ mục đích truyền thông. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hay phát tán thông tin cá nhân của khách truy cập trừ một số trường hợp do Cơ quan chức năng yêu cầu được Pháp luật quy định.

  Điều khoản sử dụng