Gama Service

Dịch vụ thang máy cao cấp của GamaLift
Gama Service
Gama Service là đơn vị duy nhất cung cấp "Dịch vụ 2 giờ'
Mọi yêu cầu hỗ trợ sẽ được chúng tôi xử lý trong vòng 2 giờ, bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu.
dich vu
Gama Service
Gama Service là đơn vị duy nhất cung cấp "Dịch vụ 2 giờ'
Mọi yêu cầu hỗ trợ sẽ được chúng tôi xử lý trong vòng 2 giờ, bất cứ thời gian nào và bất cứ nơi đâu.

Cam kết của Gama Service

Mang tới Dịch vụ kỹ thuật thang máy cao cấp
với những trải nghiệm tuyệt vời dành cho bạn và gia đình.

Thang máy GamaLift
Gama Standard 100% Kỹ thuật viên có chứng chỉ kỹ năng nghề. Được tuyển dụng khắt khe, đánh giá, đào tạo để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng Gama: Gama Standard.
Thang máy GamaLift
Công nghệ - Quản trị Đảm bảo kết nối, chuẩn hoá tất cả các thang máy đến hệ thống kiểm soát lỗi trung tâm trước năm 2025. Sử dụng Ứng dụng (App) chuyên dụng để cung cấp thông tin, dịch vụ, đặt lịch, nhận xét phản hồi, … của khách hàng.
Thang máy GamaLift
Dịch vụ 2 giờ Mọi sự số đều được chúng tôi xử lý trong vòng tối đa 2 giờ đồng hồ ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu.
Gama Standard
Gama Standard

100% Kỹ thuật viên có chứng chỉ kỹ năng nghề. Được tuyển dụng khắt khe, đánh giá, đào tạo để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng Gama: Gama Standard.

Arrow
Công nghệ - Quản trị
Công nghệ - Quản trị

Đảm bảo kết nối, chuẩn hoá tất cả các thang máy đến hệ thống kiểm soát lỗi trung tâm trước năm 2025. Sử dụng Ứng dụng (App) chuyên dụng để cung cấp thông tin, dịch vụ, đặt lịch, nhận xét phản hồi, … của khách hàng.

Arrow
Dịch vụ 2 giờ
Dịch vụ 2 giờ

Mọi sự số đều được chúng tôi xử lý trong vòng tối đa 2 giờ đồng hồ ở bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu.

Arrow
Next buttonNext button active
Prev buttonPrev button active