Công nghệ trục vít kết hợp bàn nâng là một giải pháp đơn giản, hiện đại cho thang máy gia đình. Không tốn diện tích và không gian rộng thoáng.

Tải catologue

Lắp đặt hoàn thiện rất dễ dàng: chỉ từ 5-7 ngày.

Có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong các ngôi nhà mới hay nhà cải tạo. 

Tải catologue

Ngoài giải quyết vấn đề di chuyển, công nghệ trục vít tiết kiệm diện tích sẽ là giải pháp tốt khi bị hạn chế về không gian.

Thiết kế linh hoạt, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong các ngôi nhà mới hay nhà cải tạo. Kể cả những diện tích nhỏ khi mà thang máy cáp kéo không phải là lựa chọn phù hợp.

Tải catologue
Đơn giản
Hiện đại

Công nghệ trục vít kết hợp bàn nâng là một giải pháp đơn giản, hiện đại cho thang máy gia đình. Không tốn diện tích và không gian rộng thoáng.

Tải catologue
Lắp đặt
Dễ dàng

Lắp đặt hoàn thiện rất dễ dàng: chỉ từ 5-7 ngày.

Có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong các ngôi nhà mới hay nhà cải tạo. 

Tải catologue
Thiết kế
Linh hoạt

Ngoài giải quyết vấn đề di chuyển, công nghệ trục vít tiết kiệm diện tích sẽ là giải pháp tốt khi bị hạn chế về không gian.

Thiết kế linh hoạt, có thể lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau trong các ngôi nhà mới hay nhà cải tạo. Kể cả những diện tích nhỏ khi mà thang máy cáp kéo không phải là lựa chọn phù hợp.

Tải catologue