2017 - GamaLift

2017

Cập nhật công nghệ mới nhất, trở thành đơn vị duy nhất tại Việt Nam áp dụng hệ thống Người dùng tự thoát hiểm SRS (Self Rescue System) tân tiến, nâng cao an toàn cho người sử dụng.